Hoppa till innehåll

Integritetspolicy

Så här behandlar Tickster dina personuppgifter

Tickster AB (”Tickster, ”oss” eller ”vi”) värnar om din personliga integritet och att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och lagligt sätt. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att Tickster skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. För att du ska känna dig trygg med vår personuppgiftsbehandling är det viktigt att du läser igenom den här policyn. Ytterligare information kring dina rättigheter och om personuppgiftsbehandling generellt hittar du på datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss.

Denna policy förklarar hur Tickster behandlar dina personuppgifter och gäller när du använder dig av tjänster som tillhandahålls via vår webbplats, www.tickster.com eller därtill anslutna webbplatser, t.ex. när du skapar ett konto på my.tickster.com. Policyn gäller även när du ansöker om arbete hos oss eller när du på annat sätt är i kontakt med oss.

Tickster ger dig möjlighet att via vår webbplats köpa biljetter eller varor till evenemang som du är intresserad av. Evenemangen arrangeras av företag och organisationer som Tickster samarbetar med (”Arrangörer”). Tickster står endast för det tekniska förmedlandet av biljetter, vilket gör att Tickster, via webbplatsen, behandlar dina personuppgifter för Arrangörs räkning. Olika Arrangörer kan vara ansvariga för olika evenemang. Det innebär att olika Arrangörer är ansvariga för behandling av dina personuppgifter beroende på vilket evenemang du köper biljetter till via vår webbplats. Inför varje köp uppmanar vi dig därför att läsa den separata policy som berörd Arrangör hänvisar vid ditt köp.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Tickster AB, org.nr. 556755-3044, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får Tickster tillgång till dina personuppgifter?

Tickster samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis ansöker om arbete hos oss, använder dig av vår webbplats, kontaktar oss via vår webbplats eller per telefon, e-post eller i övrigt använder dig av våra tjänster.

Tickster erbjuder möjlighet att, via vår webbplats använda s.k. fritextfält (t.ex. i form av meddelandefält) där du kan välja att lämna information och personuppgifter. Personuppgifter som du lämnar genom sådana fritextfält behandlas i enlighet med denna policy.

Tickster kan också komma att samla in dina personuppgifter från andra källor än dig. Uppgifterna kan komma från exempelvis Skatteverket eller andra offentliga källor.

Vilka personuppgifter behandlas?

Tickster behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, födelsedatum, IP-adress, bankuppgifter, CV och personligt brev samt andra personuppgifter som du lämnar till oss när du använder våra tjänster.

Varför behandlar Tickster uppgifter om dig?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Tickster för bland annat följande ändamål:

  • fullgöra våra åtaganden gentemot dig,
  • identifiera dig som användare och säkerställa en säker inloggning till ditt kundkonto via my.tickster.com,
  • hantera kortbetalning och verifiera kortets giltighet,
  • förbättra din användning och upplevelse av vår webbplats och av våra övriga tjänster,
  • möjliggöra god kundvård och service genom att exempelvis besvara frågor som du ställer till oss,
  • hantera och administrera arbetsansökningar,
  • skicka nyhetsbrev och tillhandahålla dig relevanta erbjudanden,
  • använda som underlag vid fakturering och bokföring och
  • föra statistik.

När har Tickster rätt att behandla dina personuppgifter?

Tickster har rätt att behandla dina personuppgifter för fullgörande av vårt åtagande gentemot dig enligt avtal eller, för specifika ändamål, som du har lämnat samtycke till. Tickster kan även ha rätt att behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas av Tickster och Tickster personuppgiftsbiträden. I regel lämnar vi inte ut dina personuppgifter till tredje part om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Om det är nödvändigt för att kunna fullgöra åtagandet gentemot dig kan vi komma att dela med oss av dina personuppgifter till Arrangörer som du har en avtalsrelation med på grund av köp du gjort via vår webbplats, eller Arrangörers samarbetspartners eller leverantörer.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Överföring till tredje land

Tickster överför endast personuppgifter till länder utanför EU/EES om berört land har en s.k. adekvat skyddsnivå eller omfattas av standardklausuler enligt EU eller EU-kommissionen eller om detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi överför t.ex. personuppgifter till USA med stöd av EU-kommissionens standardklausuler om tillåten överföring till tredje land.

Hur länge sparar Tickster dina personuppgifter?

Tickster sparar bara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att Tickster ska kunna uppfylla ändamålet eller ändamålen med behandlingen i varje enskilt fall.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter Tickster har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, exempelvis bokföringsregler eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

För det fall att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du även själv justera dina uppgifter genom att logga in på ditt konto i my.tickster.com och uppdatera din profil.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Tickster AB
Registerutdrag
Box 334, 671 27 ARVIKA

Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?

Tickster arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt vid var tid gällande lagstiftning.

När känsliga personuppgifter, t.ex. bankuppgifter i form av kreditkortsnummer, överförs till andra webbplatser, skyddas det genom användning av kryptering över Secure Socket Layer-protokoll (SSL-protokoll).

Cookies

Ticksters webbplatser använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt besök på sidan. Vi använder cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas. Läs mer om vår användning av cookies.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Tickster gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen www.tickster.com.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Ticksters kundservice

support@tickster.com
https://support.tickster.com/hc/
+46 (0) 771-47 70 70

Tickster AB
Att: GDPR
Box 334, 671 27 ARVIKA

Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m. den 25 maj 2018.

Tickster använder cookies för att se till att du får bästa möjliga upplevelse. Mer information om cookies.