Fjäderholmarnas Krog

Stora Fjäderholmen
111 15 Stockholm.