Hur är det möjligt att uppfatta den monumentala storheten i Beethovens nionde symfoni, ett av den klassiska repertoarens absoluta mästerverk, om man liksom Beethoven är hörselskadad? “9” förkroppsligar den utmaningen genom en djärvt sinnlig resa.

Hörseln är ett av de viktigaste sinnena för kommunikation med omvärlden. Till skillnad från ögonen, som ju kan stängas, är det mycket svårt att simulera en hörselnedsättning så att vi andra kan sätta oss in i hur den upplevs för den drabbade.

Det kanadensiska danskompaniet Cas Public har gjort sig känt för sin distinkta uttrycksfullhet, och hyser en ganska otypisk medlem i form av Cai Glover, som övervann en hörselskada för att bli professionell dansare. Koreografen Hélène Blackburn – aktiv sedan 1983 – har tagit till det okonventionella greppet att använda Glovers funktionsnedsättning som utgångspunkt för sin senaste skapelse “9”.

Uppfatta, erfara, förstå - Det är våra sinnen som tillåter oss att begripa världen omkring oss. Detta grundvillkor är som ett fönster mot det som ligger utanför oss själva; utan tillgång till det blir tillvaron delvis ogripbar och undflyende.

Den här föreställningen, i samproduktion med konstcentret Kopergietery för barn och unga i belgiska Gent, tilltalar alla åldersgrupper genom att pressa tillbaka tystnadens gränser, höja sig ovanför olikheterna och förvandla kroppen till språk.

Koreografi: Hélène Blackburn
Manus: Johan De Smet
Musik: Martin Tétreault
Operasång: Jolien De Gendt
Film: Kenneth Michiels
Ljusdesign: Emilie B-Beaulieu och Hélène Blackburn
Produktion: Cas Public, KOPERGIETERY
Kostym: Michael Slack och Hélène Blackburn
Foto: Damian Siqueiros

Framträdanden av Cas Public, Hélène Blackburn (koreografi)

Mer från UKK