Tartuffe

Söderhamns Teater i Söderhamn

En komedi av Molière som handlar om kampen mellan förnuft och dumhet. I Tartuffe får vi möta Orgon som får huvudet förvridet av en person som använder falsk gudfruktighet för att lura till sig pengar och makt. Orgon blir så till sig av Tartuffes smicker att han beslutar sig för att gifta bort sin dotter med honom med tvång

Bild för Tartuffe, 2017-10-25, Söderhamns Teater