Eftersom många frågat om möjligheten att stödja Strindbergs Intima Teater har vi skapat stödbiljetter, Tack för att ni tänker på och stödjer oss i dessa svåra tider!