OBS! Inställt pga sjukdom!

Pris: 60 kr.
Pyssel och fika på Teatercaféet från klockan 12.
Signalisterna startar klockan 14.

"Ta-ta-ta-taaa-Ta-ta-ta-Pling! Ta-ta-ta-taaa-Ta-ta-ta-Pling! En ny dag har börjat och meddelandena strömmar in: Från en ensam flicka. Från ett vilsegånget renföl och ett träd som har ont. Från en kalas-sugen snigelmoster, från en fnissig sten, från en nyfödd stjärna i en annan galax.
Vi är på platsen som knyter samman all kommunikation. Här jobbar Signalisterna, experter på att tolka. Men meddelandena är mycket speciella och inte helt lätta att förstå. När Signalisterna ska tolka budskapen blir det ibland alldeles tokigt och knäppt, ibland alldeles underbart vackert. Men hela tiden viktigt och betydelsefullt. Och Signalisterna ger sig inte! Med hjälp av barnen i publiken lyckas de till slut se till att alla som söker kontakt kan nå varandra.
Signalisterna är ljudäventyr och dansteater för barn från 4 till 7 år. Om att avge signal och säga hej. Om samarbete. Om att vilja förstå och bli förstådd - till varje pris."
We are at the site that connects all communication. Here Signalists work, experts in interpreting. But the messages are very special and not quite easy to understand. When the Signalists are to interpret the message, it becomes sometimes crazy and clumsy, sometimes beautifully beautiful. But all the time important and significant. And the Signalists do not care! With the help of the children in the audience, they ultimately succeed in ensuring that anyone seeking contact can reach each other.
Signalists are sound adventures and dance theater for children from 4 to 7 years old. To signal and say hi. About cooperation. To want to understand and be understood - at all costs. "

Mer från Landskrona Teater