Riksbanken om det aktuella ekonomiska läget

Anna Breman, vice riksbankschef, pratar om det aktuella läget i svensk ekonomi och om Riksbankens arbete med hållbarhetsfrågor. Föreläsningen slutar klockan 19:00.

Antalet platser är begränsade. I händelse av att rådande pandemisituation förvärras och/eller att nya riktlinjer och restriktioner från Folkhälsomyndigheten eller Region Stockholm görs gällande, kommer föredraget att äga rum digitalt via Zoom.

Framträdanden av Anna Breman