Välkommen till Statement Festival 2018!
Sista helgen i augusti 2018 kommer Statement Festival hållas för första gången. Tillsammans gör vi nu ett tydligt statement mot sexuella övergrepp genom att skapa en frizon för oss kvinnor, icke-binära och transpersoner som vill kunna gå på festival och SAMTIDIGT känna oss trygga. Välkomna till Bananpiren i Göteborg 31/8-1/9.

Varför en festival fri från cis-män?
Statement Festival är en nystartad festival som startades som en reaktion på de otaliga övergreppen på kvinnor som inträffat på musikfestivaler. Festivalen är landets första stora musikfestival som är fri från cis-män – både bland besökarna och artisterna, och det är en tydlig markering mot de sexuella övergreppen i vårt samhälle. Mer bakgrund och vilka som är välkomna på festivalen hittar du här: www.statementfestival.se

Biljetter
Biljetterna som finns är 2-dagarsbiljetter i tre olika priskategorier där du själv får chansen att avgöra vad din plånbok har möjlighet att stötta oss med.

Pris 1

850 kr + serviceavgift.

Pris 2

950 kr + serviceavgift.

Pris 3
1100 kr + serviceavgift.

Rullstol + ledsagare
Denna biljett gäller för personer som sitter i rullstol + ledsagare. Ledsagaren behöver uppvisande av ledsagarintyg, detta intyg kommer att kontrolleras i entrén. Kommer du i en rullstol så maila oss på info snabel-a statementfesival punkt seså vi kan se till att du får en fantastiskt festivalupplevelse!

Viktig information
Datum: fre 31 augusti & lör 1 september 2018
Var: Bananpiren, Göteborg
Biljetter: Biljetterna släpps exklusivt här på tickster.com
Åldersgräns: 18 år, obligatorisk leg-kontroll.

Welcome to Statement Festival 2018!
Last weekend in August 2018, Statement Festival will be held for the first time. Together, we now make a clear statement against sexual abuse by creating a free zone for all the women, non-binary and transgender who want to go to a festival and at the same time feel secure. Welcome to Bananpiren in Gothenburg 31/8- 1/9 2018.

Why a festival free from cis men?
Statement Festival is a newly launched festival that was created as a response to the countless abuse of women that has occurred at music festivals. The festival is the world’s first major music festival free from cis men - both among visitors and artists, and is a clear statement against the sexual assaults in our society. More backgrounds on the festival and who’s welcome can be found here: www.statementfestival.se

Tickets
The tickets you can buy are 2-day tickets in three different price categories so that you will have a chance to choose how much you can afford to support us with.

Price 1
850 SEK + service fee.

Price 2
950 SEK + service fee

Price 3
1100 SEK + service fee.

Wheelchair Tickets
This tickets are for people who are in a wheelchairs + an escort. The escort need to show their certificate in the entrance. If you are attending in a wheelchair please email us at info snabel-a statementfestival punkt seso that we can make sure that you will get an amazing festival experience!

Important information
Dates: Friday 31 August & Saturday 1 september 2018
Where: Bananpiren, Gothenburg
Tickets: Tickets are sold exclusively here at tickster.com
Age limit: 18 years, obligatory ID-check.

Framträdanden av Frida Hyvönen, Karim & Karam, Joy, Tami T, Zhala, Shirin, Dolores Haze, Det Brinner, Nour El-Refai, Petrina Solange, Josefin Johansson, Moa Svan, m.fl., Med reservation för ändringar
Tickster använder cookies för att se till att du får bästa möjliga upplevelse. Mer information om cookies.