Välkommen till Statement Festival 2018!
Sista helgen i augusti 2018 kommer Statement Festival hållas för första gången. Tillsammans gör vi nu ett tydligt statement mot sexuella övergrepp genom att skapa en frizon för oss kvinnor, icke-binära och transpersoner som vill kunna gå på festival och SAMTIDIGT känna oss trygga. Välkomna till Bananpiren i Göteborg 31/8-1/9.

Varför en festival fri från cis-män?
Statement Festival är en nystartad festival som startades som en reaktion på de otaliga övergreppen på kvinnor som inträffat på musikfestivaler. Festivalen är landets första stora musikfestival som är fri från cis-män – både bland besökarna och artisterna, och det är en tydlig markering mot de sexuella övergreppen i vårt samhälle. Mer bakgrund och vilka som är välkomna på festivalen hittar du här: www.statementfestival.se

Biljetter
Biljetterna till Statement Festival släpps fredag den 26 Januari 2018 kl. 11.00. Biljetterna som kommer att släppas är 2-dagarsbiljetter i tre olika priskategorier där du själv får chansen att avgöra vad din plånbok har möjlighet att stötta oss med.

Pris 1

Ett riktigt bra pris för ett tvådagars festivalpass. Två dagar fullt med musik, glädje, gemenskap för endast 850 kr + serviceavgift.

Pris 2

Tycker du vårt biljettpris är för billigt? Är du villig att offra en öl eller två för att stötta oss lite mer? Välj då festivalpasset för 950 kr + serviceavgift istället.

Pris 3

Hör du till dem som har så mycket pengar på kontot att du inte vet vad du ska göra av dem? Varför inte ta och köpa vårt festivalpass till det högsta priset på 1100 kr + serviceavgift och hjälp oss ännu lite längre på vägen mot att skapa årets fetaste festival.

Rullstol + ledsagare
Denna biljett gäller för personer som sitter i rullstol + ledsagare. Ledsagaren behöver uppvisande av ledsagarintyg, detta intyg kommer att kontrolleras i entrén. Kommer du i en rullstol så maila oss på info snabel-a statementfesival punkt seså vi kan se till att du får en fantastiskt festivalupplevelse!

Viktig information
Datum: fre 31 augusti & lör 1 september 2018
Var: Bananpiren, Göteborg
Biljetter: Biljetterna släpps exklusivt här på tickster.com
Åldersgräns: 18 år, obligatorisk leg-kontroll.

Welcome to Statement Festival 2018!
Last weekend in August 2018, Statement Festival will be held for the first time. Together, we now make a clear statement against sexual abuse by creating a free zone for all the women, non-binary and transgender who want to go to a festival and at the same time feel secure. Welcome to Bananpiren in Gothenburg 31/8- 1/9 2018.

Why a festival free from cis men?
Statement Festival is a newly launched festival that was created as a response to the countless abuse of women that has occurred at music festivals. The festival is the world’s first major music festival free from cis men - both among visitors and artists, and is a clear statement against the sexual assaults in our society. More backgrounds on the festival and who’s welcome can be found here: www.statementfestival.se

Tickets
The tickets for Statement Festival will be released on Friday the 26th of January 2018 at 11am. The tickets that will be released are 2-day tickets in three different price categories so that you will have a chance to choose how much you can afford to support us with.

Price 1
This is a really good price! You will get 2 days with music, community and happiness for only 850 SEK + service fee.

Price 2
Do you think that the first price is too cheap? Are you willing to sacrifice one or two beers to support us a bit more? Then choose the 2-day ticket for 950 SEK + service fee instead.

Price 3
Are you among the people who has more money than you know what to do with? Then why not purchase our festival tickets for the highest price at 1100 SEK + service fee and help us even further along the way to create this year’s most awesome festival.

Wheelchair Tickets
This tickets are for people who are in a w

Framträdanden av Frida Hyvönen, Karim & Karam, Joy, Tami T, Zhala, Shirin, Dolores Haze, Det Brinner, m.fl., Med reservation för ändringar