Startar 20 feb 13:00

Arrangör: Crime Walks

Detta är den ena av Crime Walks två aktiviteter för kriminalhistoriskt intresserade barn mellan 7-15 år och deras föräldrar. Låt barnen följa med på en spännande vandring över Skansberget medan du själv får egentid eller följ med ditt barn på vandringen.

Barnen får lära sig om fästningsfångarna på Skansen Kronan, om pojken som skickades på uppfostringsanstalt och den 10-åriga mästertjuven.

Det blir också historier om när barnen kastade sten på polisen, ramsan som hånade bagaren och om hur det var att växa upp i Haga på 1800-talet.

OBS: Endast öppen för barn samt för vuxna som följer med sitt barn på vandringen.

Crime Walk n:o: 6
Start och slut: Hörnet Skanstorget-Skolgatan
Ålder: För barn 7-15 år med eller utan föräldrar
Historiska epoker: 1800-tal, tidigt 1900-tal
Tid: c:a 1 timme
Tillgänglighet: Vandringen innehåller många trappor och höjdskillnader. Vi kommer att ta oss ner för Skansberget på en hemlig och brant stig för att komma ned till platsen den 13-årige tjuvens hem. Vid regn och snö kan det bli lerigt och halt och då behövs oömma skor.
Språk: Svenska

Mer från Crime Walks