Ingenting är sig likt, ingenting är som förr och så har det nog alltid sagts.

Roland Johansson arbetar varje dag med Skellefteå museums fotosamling som idag innehåller ca 4,5 miljoner bilder och negativ. Genom hans händer passerar många foton varje dag och om en bild säger mer än tusen ord så finns där över fyra och en halv miljard berättelser om hur stad- och land förändrats sedan 1800-talets mitt fram till idag. I museets finns också flera av stadens porträttfotografers arkiv från Franke till Newens – dagens föredrag kan bara glänta lite på dörren till vår lokalhistoria.

Medverkande: Roland Johansson, Skellefteå museum