Vi har vidtagit en rad åtgärder för att minska risken för sjukdomsspridning på evenemangen:

  1. Vi släpper så mycket biljetter som restriktionerna tillåter, men max 150 st. I normala fall tar vi in 250 personer, så det kommer vara rymligt i lokalen.
  2. Handsprit finns tillgängligt i lokalen. Likaså tvål och vatten på toaletterna. Tänk på att hålla en god handhygien!
  3. Alla med symptom måste stanna hemma! Det gäller så väl besökare som komiker och personal.

Höstens program: 1 sept: Emma Knyckare, Elinor Svensson och Isidor Olsbjörk. 15 sept: Magnus Betnér, Johan Hurtig Wagrell och Felicia Jackson. 29 sept: Nisse Hallberg, Henrik Nyblom och Matilda Wildmark. 13 okt: Albin Olsson, Sandra Ilar och Robin Berglund. 27 okt: Carl Stanley, Josefin Sonck och Eric Sporrong. 10 nov: Johanna Hurtig Wagrell, Kirsty Armstrong och Isak Wahlberg. 24-25 nov: Marcus Berggren, Ina Lundström, Hannes Bergman Thrygg (uppskjuten sedan hösten 2020).

Två shower per datum: Showstart 17.30 respektive 20.30. Insläpp 17.00 respektive 20.00. (OBS! Andra tider den 24-25 nov, se nedan)

Framträdanden av Emma Knyckare, Elinor Svensson, Isidor Olsbjörk, Magnus Betnér, Johan Hurtig Wagrell, Felicia Jackson, Nisse Hallberg, Henrik Nyblom, Matilda Wildmark, Albin Olsson, Sandra Ilar, Robin Berglund, Carl Stanley, Josefin Sonck, Eric Sporrong, Johanna Hurtig Wagrell, Kirsty Armstrong, Isak Wahlberg, Marcus Berggren, Ina Lundström, Hannes Bergman Thrygg