Från juni gäller max 500 personer på anvisad sittplats på bänkar, uteläktare och drive-in på vår arena. Spelhallen och stallbacken är stängd för publiken.

Från juli kan ytterligare lättnader ske upp till 3000 personer på anvisad plats utomhus och vi hoppas såklart att utvecklingen fortsätter positivt så att de lättnaderna kan träda ikraft.

Tills vi får besked om att ändringarna 1 juli träder ikraft är det upplägget från 1 juni vi utgår ifrån.

Parallellt arbetar vi nu fram ett koncept för 3000 personer på anvisad sittplats.

Biljettförsäljningen öppnar närmare travdagen.