Upp till 16 år fritt inträde i målsmans sällskap. Gäller både sitt- och ståplats.