2018-07-12 17:00-01:00, 2018-07-13 17:00-01:00, 2018-07-14 13:00-01:00

Mat, dryck, burkar och flaskor får ej medföras!
Alla visiteras innan de ges tillträde till festivalområdet!
Mer information www.sommarrock.nu