Följ med på en upptäcktsfärd i nya utställningen Vikingarnas värld! Kvällens värd väljer ut sina favoritföremål och berättelser från den tid vi kallar vikingatiden. En tid av möten, resor, utbyten och konfrontationer mellan människor från olika delar av världen. Länge har myten om våldsamma, hornbeprydda, plundrande vikingar från Norden spritts över världen. Men vad vet vi egentligen om livet i Skandinavien för tusen år sedan?

Vi följer regeringens och expertmyndigheternas råd och föreskrifter med anledning av covid-19. Antalet platser är begränsat till 10.

I händelse av att rådande pandemisituation förvärras och/eller att nya riktlinjer och restriktioner från Folkhälsomyndigheten eller Region Stockholm görs gällande, kommer föredraget att äga rum digitalt via Zoom.