Biljett till Per Brahes studentbal i kulturhuset Spira den 4 juni 2018