En vandring på temat biologisk mångfald - Vilka arter hittar vi på ängarna?

Vill du lära dig känna igen arterna i ängsfloran och veta hur de gynnas på bästa vis? Följ med Peter Ståhl på berättarvandring vid Wij Trädgårdars ängsytor!

Peter Ståhl är ekolog och författare och redaktör i boken Gästriklands flora - en art- och omfångsrik bok med hela 750 sidor! Peter har mångårig erfarenhet från offentlig förvaltning av natur i kommun och länsstyrelse. Nu kommer han till Wij Trädgårdar för att dyka ner i ängarna och berätta för oss vilka arter som finns samt hur vi kan värna dem på bästa sätt.

Samling utanför Ateljén på Wij Trädgårdar

Vandringen är en del av Slåtterdagen.

Slåtterdag på Wij Trädgårdar och Pålsgården

19 augusti 2022

Välkommen till en dag då vi hyllar slåttern och den biologisk mångfalden!  Dagen börjar med en vandring med temat biologisk mångfald på Wij Trädgårdar. Därefter finns möjlighet att slipa lien och äta lunch innan slåttern tar vid. Tillsammans slår vi den nya ängen på Pålsgården med lie. Vi samlar ihop höet som läggs på hässjor enligt gammal tradition.

10-11 Vandring samling utanför Ateljen på Wj Trädgårdar Biologisk mångfald - Vilka arter hittar vi på ängarna? Pris: 150 kr Biljetter köps via Tickster.

11.15-12 Lieslipning på Eko-torget Slipning av liar, visning och prova på. Ta gärna med din egen lie.

12-13.30 Lunch - Möjlighet att äta slåtterinspirerad lunch hos Wij Trädgårdskök.

13:30-16 Slåtter och hässjning på Pålsgården Traditionsenlig slåtter, visning och prova på slåtterteknik med olika liar. Hässjning, ett traditionellt sätt att torka hö. Visning och prova på. Naturskyddsföreningen bjuder på fika.

Mer info: https://eko-torget.nu

Frågor, gärna anmälan: utbildning@wij.se, 070-646 10 42

Samverkande arrangörer: Naturskyddsföreningen Gävleborg, Wij Trädgårdar, Ockelbo Hembygdsförening, Ockelbo kolonilottsförening, Eko-torget och Studiefrämjandet.

Evenemanget är en del i projektet Utbildningscenter Wij Trädgårdar som finansieras av Leader Gästrikebygden samt Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.