Makropol & JAKOB LA COUR STUDIO presenterar - en XR BLACKBOX produktion

Artificial Awakening - an algorithmic ceremony är ett intimt och immersivt vr - performance som på olika sätt utforskar gränsen mellan det fysiska och virtuella. Genom banbrytande vr-teknologi deltar publiken i samma ceremoni men från geografiskt spridda platser. Bombina Bombast utgör en av 3 olika satelitplatser utöver huvudspelplatsen.