Samtal: Hetta och vitt

  • Om färg, gestaltande och postkoloniala trådar som löper in i samtiden. Åsa Bharathi Larsson och Sigrid Sandström samtalar med konstnären Filippa Arrias om utställningen Himlen är blå och solen är en klocka.

Filippa Arrias, född i Göteborg, utbildad på Nordiska konstskolan i Karleby i Finland och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm där hon också under tio års tid varit lektor i måleri. Arrias erhöll 1998 stipendium från Stiftelsen Anna-Lisa Thomson Till Minne. Hon har haft flera separatutställningar i Sverige och utomlands samt offentliga uppdrag, bland annat Skandionkliniken i Uppsala. Arrias arbetar nu inom Konsthögskolan med forskningsprojektet ”Paramaribostorken flög sin kos för att aldrig återvända - Transformationen som den Andre” finansierat av Vetenskapsrådet.

Åsa Bharathi Larsson är lektor i konstvetenskap på Södertörns högskola. 2016 disputerade hon med avhandlingen Colonizing Fever: Race and Media Cultures in Late Nineteenth-Century Sweden på Uppsala universitet. Hon har intresserat sig för nordisk kolonialism, etnicitet och visuell kultur. För närvarande forskar hon på Jenny Nyströms illustrationer till romanen Onkel Toms stuga och hur koloniala strukturer formulerades och upprätthölls i Sverige vid mitten av 1800-talet.

Sigrid Sandström är konstnär och professor på Bildkonstakademien i Helsingfors och tidigare på Kungliga konsthögskolan, Bard College och Massachusetts College of Art. Genom sin måleripraktik och i sin undervisning har hon intresserat sig för materialitet, måleriet som praktik samt komplexiteten i att definiera måleri. Nyligen arrangerade hon konferensen Painting and it´s Materialities och medverkan i antologin Thinking Through Painting. Sandström har ställt ut i flera grupputställningar och genomfört separatutställningar både i Sverige och internationellt.

Tickster använder cookies för att se till att du får bästa möjliga upplevelse. Mer information om cookies.