Pjäs efter boken Begrav mitt hjärta vid Uddtjajaure av Lars Norberg (tidigare FN-ambassadör). Den handlar om förhandlingarna med Norge om renbetesfrågorna i gränsområdet och Lars Norbergs rakryggade hållning och lojalitet som delegationschef, vilket innebar att han blev en hjälte för de svenska samerna. Vem äger rätten till marken? Vem bestämmer var renarna får beta? De svenska och norska staterna hade stridit i mer än hundra år, ständigt hamnat på kollisionskurs när de förhandlat om gränsdragningen. 2003 beslutas på högsta nivå att utse Lars Norberg till ordförande för delegationen som ska förhandla med Norge om en ny gränsöverenskommelse gällande renbetesmarkerna.”