Sjunde och sista delen av På spaning efter den tid som flytt innehåller ett slags konstmanifest där Proust uttrycker sin syn på konstens väsen och uppgift. Med utgångspunkt i citat av Proust, som även finns med i föreställningen, diskuterar vi olika sätt att se på konst och på dess samhälleliga roll. Vad är borgerlig och vad är radikal konst? Var hamnar Proust på den skalan? Finns det en konflikt mellan en konst för konstens skull och en politisk konst eller är det omöjligt att skilja estetiken från politiken?

Medverkande: Torbjörn Elensky, författare America Vera Zavala, regissör och dramatiker Marie Nikazm Bakken, regissör och konstnärlig ledare på Turteatern Suzanne Osten, regissör

Moderator: Maja Salomonsson, regissör för På spaning efter den tid som flytt

Samtalet är 1 timme och 15 minuter.

Mer från Orionteatern