Av Selma Lagerlöf i dramatisering av Lucas Svensson.
Den fattige torparen Jan i Skrolycka hyser en sällan skådad faderskärlek till sin dotter.
När dottern, Klara Fina Gulleborg, lämnar familjen för den stora staden drivs Jan in i en fantasivärld. Där är dottern kejsarinna av Portugallien, ett underbart paradis där inga sociala orättvisor finns. Plötsligt slutar han anpassa sig till ortens sociala hierarkier och börjar istället att ta sin plats.