Av Selma Lagerlöf i dramatisering av Lucas Svensson.
Den fattige torparen Jan i Skrolycka hyser en sällan skådad faderskärlek till sin dotter.
När dottern, Klara Fina Gulleborg, lämnar familjen för den stora staden drivs Jan in i en fantasivärld. Där är dottern kejsarinna av Portugallien, ett underbart paradis där inga sociala orättvisor finns. Plötsligt slutar han anpassa sig till ortens sociala hierarkier och börjar istället att ta sin plats.

Mer från Eskilstuna RTF