Vasaborgen är ruiner med kalla kårar.

Mer från UPPsala Experience