Startar 04 aug 11:00

Arrangör: Mårbacka

Det är inte möjligt att köpa biljetter till detta evenemang. Evenemanget har redan ägt rum.

På Mårbackadagen uppmärksammar vi att Mårbacka som minnesgård fyller 80 år i år! Heldagsbiljett där följande programpunkter ingår: Program: 11. 00 Mårbacka Minnesgård 80 åriga historia. 2022 fyller Mårbacka 80 år som Minnesgård. Valda delar av 80 år av berättande om Selma Lagerlöf i hennes hem. Chefsguide Lena Larsson.

12.00 En sällsynt vänskap - Key och Lagerlöf. Louise Lindblom
I över tre decennier brevväxlade Ellen Key och Selma Lagerlöf, två av våra stora namn i svensk historia, men deras vänskap har genom åren varit ifrågasatt. Hur var det, fanns det något mer än meningsskiljaktigheter? Louise Lindblom har i sin bok Ellen Key och Selma Lagerlöf – Breven publicerat och gått igenom alla brev. Hon har funnit personliga betraktelser, bekymmer om vänner och glädjeämnen kvinnorna delade. Kvinnofrågan och fredsarbetet var två gemensamma nämnare. Och självklart författandet av böcker, kvinnorna bokväxlade! Selma Lagerlöf och Ellen Key hade en sällsynt vänskap, under en tid då samhället var i förvandling. Louise Lindblom, fil.mag i historia och lärare.

13.00 Vägen mellan himmel och jord.
Björn Söderbäck berättar och gestaltar Selma Lagerlöfs historier om godhet och ondska, om liv och död, så det står härliga till. Berättarteater när den är som bäst.

14:30 ” Mårbackahistorier” Selma Lagerlöfs lagårdspiga Anna, gestaltad av Eva-Mi Tapper, levandegör berättelser om sin kära matmor och det gamla Mårbacka med hjälp av cittrans toner, sång och dans.

18.00 "På tu man hand - en körsvit om Selma Lagerlöf" har sin urpremiär på Mårbacka. Sviten består av ett fiktivt samtal mellan Selma och hennes romanfigur Gösta Berling, sedan Selma har förflyttat sig hundra år bakåt i tiden. Samtalet, som sker i trädgården på Ekeby, handlar om hennes barndom, studieåren i Stockholm, tiden som lärarinna i Landskrona, Mårbacka, författarskapet, resorna, Nobelpriset, kärleken… Sviten innehåller nya tonsättningar för blandad kör till elva av Selma Lagerlöfs dikter. Musik och manus är skrivna av Värmlands-bördige Urban Dahlberg, som i höstas tilldelades Gustaf Fröding-sällskapet hedersmedalj för verket ”Syskonkärlek – en körsvit om Gustaf Fröding”. I föreställningen medverkar Karlskoga Kammarkör under ledning av Kristina Folker. Som Selma Lagerlöf och Gösta Berling agerar Elisabeth Lindfors och Christer Andersson.

Plats: Stallet på Mårbacka Arrangör: Mårbackastiftelsen i samarbete med EventiSunne.

Framträdanden av Lena Larsson, Louise Lindblom, Björn Söderbäck, Eva-Mi Tapper, Karlskoga Kammarkör, Elisabeth Lindfors, Christer Andersson