A STUDY OF CHOICES. A CHOREOGRAPHIC MANUSCRIPT. Linda Wardal och Gustav Lejelind

Fyra nya dansare per föreställning får samma koreografiska manuskript i samband med att de intar scenen. En studie i valmöjligheter. Föreställningen skapas i nuet utifrån dansarnas sätt att tolka instruktionerna.

22, 23 april kl 19:00, 24 april kl 16:00