Hoppa till innehållet

Entrén öppnar 30 nov 17:30
Startar 30 nov 19:00

Arrangör: Clios vänner

Enligt Xi Jinping, Kinas mäktigaste ledare sedan patriarken Deng Xiaoping, är drömmen om den kinesiska nationens stora förnyelse definitivt på väg att förverkligas efter mer än 170 år av outtröttlig kamp alltsedan det förnedrande första opiumkriget. Vad handlar denna kinesiska dröm om och vad innebär Kinas dramatiska uppgång för landet och världen?

Med utgångspunkt i den kinesiska drömmen fördjupar Börje vår bild av landet och behandlar de stora utmaningar som Kina står inför: partistaten och demokratifrågan, internet och civilsamhället, de mänskliga rättigheterna, ojämlikheten, klimatfrågan och den globala maktförskjutningen.

Vid sidan av att beskriva nutid och historia sätter han på ett utmärkt sätt också in Kina i ett globalt sammanhang och resonerar kring de stora utmaningar som Kina och världen står inför. Börje Ljunggren ger inga tvärsäkra svar, men ger oss nya insikter om den värld vi faktiskt lever i och som är byggda på lång egen erfarenhet och dagens forskning.

Börje Ljunggren har ägnat praktiskt taget hela sitt yrkesliv åt Asien och varit stationerad i fyra länder i regionen. Parallellt har han ägnat sig åt forskning om Asien och doktorerat i statskunskap på en avhandling om reformprocessen i Indokina. Under åren 2002-2006 var han Sveriges ambassadör i Kina, och i mitten på 1990-talet var han ambassadör i Vietnam. Han har varit biträdande generaldirektör på Sida och chef för Utrikesdepartementets Asienavdelning.

Börje Ljunggren har givit ut tre böcker om Kina; Den kinesiska drömmen: utmaningar för Kina och världen (2015), Den kinesiska drömmen: Xi makten och utmaningarna (2017) och Den kinesiska idén: från Konfucius till Xi JinPing (2019).

Tickster använder cookies för att se till att du får bästa möjliga upplevelse. Mer information om cookies.