Med anledning av de nu rådande omständigheterna är vi alla i ett läge där vi får ta en dag i taget, en vecka i sänder. Som alla andra publika verksamheter har vi tagit vårt ansvar och ställt in ett antal föreställningar. Det gör att vi med redan små marginaler nu befinner oss i ett ekonomiskt krisläge som kort sagt hotar hela verksamheten. Har du möjlighet att bidra till teaterns överlevnad och kommande produktioners blivande är vi mycket tacksamma för det. Detta är alltså inte en biljett till kommande evenemang utan ett bidrag till Teater Galeasen och vår fortsatta existens.