http://www.sunbeamsvanner.se/prova-pa-segling/

Under tre timmar kommer ni få möjlighet att utföra olika moment i skutsegling. Hantering av de olika seglen, att styra, och förtöja. Förutom Skeppare & Styrman har vi utökat grundbesättningen med ett par instruktörer som lär ut arbetsmomenten och berättar om hur det fungerar och varför man gör på vissa sätt. Vi seglar på Ekoln och turen börjar och slutar på ångbåtsbryggan vid Skarholmen i Uppsala. Målet med turen är inte att komma långt utan att hinna gå igenom och prova på alla moment i seglingen.

Extra information: Sunbeam har certifikat för att ta 12 passagerare. På grund av osäkerheter kring restriktioner tar vi inledningsvis emot anmälan från max 8 deltagare per pass. Detta kan komma att ökas till 12 om smittläge och rekommendationer ändras. Arbetet med att hissa och ta ner segel innebär en viss fysisk kontakt mellan de 2-4 personer som arbetar med samma fall. Vi kommer att dela upp deltagarna i arbetslag så att man företrädesvis arbetar ihop med personer man umgås med annars så kom gärna hela familjen. Det finns uppblåsbara flytvästar till alla ombord och ett urval av seglarvästar, men ta gärna med en flytväst som passar din storlek.