Relativt få artister inom nutida svenskt musikliv kan sägas ha plöjt en egen konstnärlig fåra utanför konventionerna utan att på samma gång i hög grad förlorat sin möjlighet att tilltala en bred publik.
En grupp som faktiskt lyckats behålla den breda publikens gillande, inte bara trots, utan på grund av sin särpräglade stil är New Holland Band med Leif Brixmark i spetsen. New Holland Band är en musikalisk häxkittel som sjuder av inslag ur så många stilar att den färdiga anrättningen inte låter som någon eller något annat. "Trollar med text och musik så att glädje uppstår" skrev Eskilstuna kuriren.

Framträdanden av Leif Brixmark & New Holland Band