Gestus - Lisa Jonasson och Matti Kallioinen visas tillsammans med All denna jävla lycka - Anna Sjödahl. Dessutom visas verk ur museets samlingar.