Folkets (kultur) Hus; här presenterar vi de evenemang vi själva arrangerar. Mycket mer händer men då med andra arrangörer, i våra lokaler.
Vår vision är att skapa möjligheter för demokrati, samhällsut­veckling, kulturupplevelser, nöjen, bildning och kreativt skapande genom att tillhandahålla attraktiva och angelägna mötesplatser och verksamheter för lokalsamhällets medborgare, där människans delaktighet och engagemang uppmuntras och tillvaratas.