Sigrid Hjerténs, Carl Fredrik Hills och Ernst Josefsons respektive konstnärskap hör till de mest uttrycksfulla i den svensk konsthistorien. Alla tre kom att drabbas av psykisk ohälsa som påverkade deras skapande. Hör professor Johan Cullberg, professor Görel Cavalli-Björkman och museichef Karin Sidén samtala om konst, kreativitet och psykisk ohälsa.

Mer från Waldemarsudde