Köksvägen till den stängda salongen. Om möten mellan tjuvar, bud och tjänsteflickor i sekelskiftets Stockholm

De flerfamiljshus som byggdes i städernas mer fashionabla delar kring sekelskiftet 1900 förseddes ofta med olika entréer. Arkitekturen, och dörrarnas utformning, visade tydligt vem som skulle ta sig in genom vilken dörr. Genom den större huvudingången, övervakad av portvakten, gjorde lägenhetsinnehavarna entré och tog marmortrappan eller hissen till sina våningar. Köksvägen till salongen var istället smal och låg och i de ofta oupplysta kökstrapporna rörde sig istället tjänstefolk, vedkarlar och latrinhämtare. De mörka passagerna inbjöd samtidigt till möten och rörelser av mer ljusskygg karaktär. Denna rumsutformning speglar tidsspecifika ideal, normer och klassrelationer. Men vad sker när dessa förändras och när rummens ursprungliga ändamål mist sin funktion?

En föreläsning med Karin Carlsson om Köksvägen till den stängda salongen. Om möten mellan tjuvar, bud och tjänsteflickor i sekelskiftets Stockholm.

I samarbete med Stockholms universitet och Kvinnohistoriska. Föredraget kan komma att filmas.

Historiska tillämpar Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Antalet åhörarplatser är begränsat till 40.

Tickster använder cookies för att se till att du får bästa möjliga upplevelse. Mer information om cookies.