Plats i depåområdet för husbilar och husbilar. Alternativt på den vanliga campingytan vid stugorna. Tältande sker lämpligtvis på gräsytorna mellan yttre entrén och depågrinden.

Mer från SRW Anderstorp