”Isola” i Finströms kyrka

Samuel Barber (1910-1981): Adagio ur stråkkvartett op. 11 (1936) Sture Isacsson (1937-2012): Stråkkvartett Nancy Dalberg (1881-1949): Stråkkvartett nr 1 (1915)

Isola Quartet: Zaida Ponthin (violin), Olivia Lundberg (violin), Vuokko Lahtinen (viola), Lydia Eriksson (cello)

Konsertens längd: 1h

Biljettpris: (inkl en serviceavgift om 2 €) Normalpris 17 € Medlemmar och studerande under 26 år 12 € Rabatterade biljetter endast över disk Biljetter byts eller återlöses ej