Åldersgräns: 20 år

Tid: Lördagen den 17:e mars kl 14.00
Plats: Malmö Brewing company / Taproom

Det har gått fem år sedan Malte senast tittade närmare på hur man bäst kombinerar ost med öl. Eftersom där har hänt en hel del
både på ost- och ölfronten, tänkte vi därför att vi denna gång se om några nya kombinationer av öl och ost kan fira nya triumfer.

Provningsledare är Jonas Carlsson-Stroh och Antonio Abramo tillsammans med Ost och Vänner.

Mer från Sällskapet Malte