Performance / installation

Adèle Essle Zeiss – Éva Mag – Kajsa Sandström

I Analog dialog möts kroppar och material i dialog genom fysiska och visuella uttryck. Spår och avtryck av kroppslig materialitet undersöks i processer som tar plats genom olika medier, samtidigt närvarande i ett här och nu.

Händelsen är i centrum. I nuet interagerar intryck och kommunikation på flera, samtidiga plan. De medverkande konstnärerna arbetar med lager av närvaro genom olika material och temporaliteter. Visuell och kroppslig erfarenhet bearbetas genom den performativa akten och nya betydelser framträder.

Konstnärernas akter tar plats som pågående performances/installationer som visas parallellt och omlott i Fylkingens scenrum. Publiken guidas i mindre grupper genom rummen under sammanlagt 30 minuter.

Akterna filmas live av Kajsa Sandström vars blick och rörelse tillför ett koreografiskt perspektiv på händelsen. Filmen streamas och projiceras i Fylkingens foajé och möjliggör för publiken att ta del av händelsen både live och digitalt.


Biljetter och tidsbokning

Programmet pågår kl 14–16:40. Publik släpps in i scenrummet i grupper om 5 personer med 15 minuters intervall och får under ytterligare 15 min se live-streaming av akterna projicerade i Fylkingens foajé. Hela händelsen streamas också live på hemsidan.

Insläppstider: 14:00; 14:15; 14:30; 14:50; 15:05; 15:20; 15:35; 15:55; 16:10

Längd per pass: 30 minuter

Entré: 60 kr för ett pass, 120 kr för två pass.