För många kan ingressen kanske te sig något kryptisk, men den som känner Per Texas Johanssons framfart blir den helt logisk.
Texas spelade sig in i jazzentusiasternas hjärtan på 90-talet, men så plötsligt … sadlade han om och började arbeta i mänsklighetens tjänst som utbildad narkossköterska. Vad som gjorde att han, efter 15 år, återkom å “den andra sidan” i mänsklighetens tjänst och återupptog sitt musicerande är för många än så länge en förborgad hemlighet. I alla händelser spelade han in “De långa rulltrapporna i Flemingsberg” 2016 och hans position som en av Sveriges främsta jazzmusiker var återvunnen.