Origami är en japansk pappersvikningsteknik. Under den grundläggande kursen lär vi oss en modern tolkning av origami.

Tekniken kallas “kryssvikning” och med den skapas en struktur på papprets yta. Vi kommer att vika ett mönster som baskonstruktion och utifrån den skapa egna tredimensionella objekt.  Målet är att varje deltagare ska lära sig vikningstekniken och göra minst en färdig form hemma. 

Kursledare är Miro Burman, bokbindare och specialist på japansk bokbindning med stora kunskaper om japanskt papper och papperskonstruktion. Miro Burman är en erfaren kursledare på flera konstskolor och museer.   

Sista dag för anmälan är onsdag 1 december.