Lär känna den polska grevinnan, skiddrottningen och ryttarinnan Krystyna Skarbek som blev den första kvinnan att värvas till brittisk underrättelsetjänst. Under sitt brittiska namn Christine Granville utförde hon livshotande uppdrag under andra världskriget och hon blev rikt dekorerad för sina krigsinsatser i Ungern, Polen, Syrien och Frankrike. Kanske var det också i hennes levnadsöde som Ian Fleming hittade inspiration till några av karaktärerna i sina böcker. Hör Peter Brandkvist, vice ordförande i Svensk-Polska Föreningen, berätta om Churchills favoritspion.

Mer från Armémuseum