Ekonomi och hälsa – vad skapar oro och hur kan vi förebygga den?

En kostnadsfri föreläsning som presenteras i samarbete med Swedbank. Platsbiljett behöver bokas då antalet platser är begränsade.

Gustav Tinghög, biträdande professor vid Linköpings universitet och Madelén Falkenhäll, senioranalytiker och privatekonomisk expert, Swedbank samtalar om på vilket sätt ekonomin påverkar vårt välmående.

Vad är ekonomisk ohälsa och vilka är orsakerna bakom? Vilka grupper är mest drabbade och går det att förebygga. Vad kännetecknar egentligen en god finansiell hälsa? Hör också om hur ekonomiskt beslutsfattande fungerar. Hur påverkas våra vardagliga beslut av intuition och reflektion?

Seminariet kommer att spelas in och kan ses i efterhand. Publiken kommer inte att synas i bild.

Antalet platser är begränsade. I händelse av att rådande pandemisituation förvärras och/eller att nya riktlinjer och restriktioner från Folkhälsomyndigheten eller Region Stockholm görs gällande, kommer föredraget att äga rum digitalt via Zoom.

Framträdanden av Gustav Tinghög och Madelén Falkenhäll