Psykakuten Deluxe är en föreställning som löser problem. Publiken bidrar anonymt genom att, i förväg, skriva ner verkliga problem från sina liv. En legitimerad psykoterapeut och fyra skådespelare gör sedan allt för att publiken ska bli lite klokare och känna sig mindre ensamma.
Föreställningen är en mix av teater, improvisation och terapi.

Framträdanden av Paula McManus, Olle Sarri, Inga Onn, Daniel Gustavsson, Sofia Czinkoczky, Helen Lindahl, Calle Stenlund

Mer från Fria Teatern