Startar 13 mar 14:00

Arrangör: Världskulturmuseet

Välkommen till ett samtal där vi tillsammans reflekterar, både genom samtal och rörelser, över begreppet gränser. Hur påverkar våra idéer om mentala och fysiska gränser oss? Israel Aloni, koreograf och konstnärlig ledare på ilDance, har påbörjat ett nytt projekt med titeln Schism och han bjuder in dig att delta. Projektet utforskar hur föreställningen om gränser påverkar vår syn på världen och hur vi uppfattar oss själva i relation till dessa föreställningar. Genom en serie icke-hierarkiska samtal utvecklar vi tillsammans kollektiv kunskap. Kunskap som Israel tar med sig in i ett dansprojekt som senare kommer att visas på museet. Samtalen sker i olika utställningar på världskulturmuseet. Den fysiska komponenten kommer bestå av korta och enkla rörelsesekvenser som inte kräver någon tidigare rörelse- eller danserfarenhet och är tillgängliga för personer med eller utan funktionsnedsättning. I en gemensam upplevelse kommer andning och rörelse hjälpa oss att reflektera över vår fysiska närvaro och upplevelsen av världen genom och med vår fysiska kropp. Du kan välja att delta vid ett tillfälle eller flera. Varje aktivitet kommer att fokusera på ett särskilt tema och hur föreställningen om gränser manifesterar sig inom det specifika området. Se schemat ovan.

Längd 90 min Kostnadsfritt Samtalet kommer att hållas på engelska och svenska. Lämplig för personer från 12 år och äldre.

Mer från Världskulturmuseet