MEDELTIDA KYRKOR SOM KOSMOLOGISKA, RITUELLA OCH SOCIALA RUM

De medeltida kyrkorna är de äldsta bevarade byggnaderna i Skandinavien. Men det är inte bara byggnaderna som är bevarade, utan även den generella funktionen – som gudstjänstlokal – är obruten sedan ibland 900 år. Likväl kan det vara mycket svårt att förstå hur kyrkorna användes och uppfattades under medeltiden, eftersom både byggnaderna och funktionerna successivt har förändrats sedan dess. Därför måste de medeltida kyrkornas utseende och användning rekonstrueras utifrån mer eller mindre tydliga spår, som kalkmålningar, inventarier och fynd från arkeologiska utgrävningar. Dessa spår visar att kyrkornas funktion och innebörd ändrades även under medeltiden, från romanska kyrkorum på 1100- och 1200-talen till gotiska kyrkorum på 1300- och 1400-talen.

Anders Andrén, vice preses Vitterhetsakademien

Mer från Konstakademien

Tickster använder cookies för att se till att du får bästa möjliga upplevelse. Mer information om cookies.