Nikolaj Gogols artonhundratalspjäs Frieriet är en uppsluppen fars och en karikatyr av samtidens småstadsryssar: deras dryghet och enfald. Och fåfänga. Det humoristiska mästerstycket kan sägas vara en drift med både ungkarlsståndet och äktenskapet och också med systemet med äktenskapsförmedlare.

Regi: Iso Porovic,Teater Västernorrland
Medverkar från Höga Kusten Teaterförening: Linn Bodin, Margita Lemoine, Agneta Westerlund, Robert Sandström, Bo R Holmberg, Johnny Hurtig, Jörgen Wallin, Börje Sachs

Fika finns att köpa på plats.