Föreläsningsföreningen, tillfälle 3 VT19

Om synen på äldre och åldrandet i ett historiskt perspektiv
Fil. dr. Ulrika Lagerlöf Nilsson

Synen på äldre och åldrande skiftar ständigt och har alltid påverkats av samhällsutveckling och nya uppfattningar. Detta får följder för vilka beslut som fattas i frågor som berör och påverkar äldres livssituation i olika avseenden. Genom att studera ämnet i ett historiskt perspektiv kan vi få syn på såväl spår av kontinuitet som förändring i synen på äldre och åldrande över tid. Ulrika Lagelöf Nilsson är docent i historia vid Göteborgs universitet

Mer från Varberg Kommun

Tickster använder cookies för att se till att du får bästa möjliga upplevelse. Mer information om cookies.