Visning av Lövstabruks herrgårdspark, en vacker park i 1700- tals stil med äldre växter, orangeri och drivhus.