Cirkusslottet: Breaking Point

Cirkusslottet - Galapiats tält i Finspång

Den spanske världsartisten Alexander Weibel-Weibel ger föreställningen Breaking point. Publiken får rent fysiskt ta del av att från långa pappersremsor tillsammans med artisten tvinna en papperslina som sedan spänns upp mellan två riggpunkter. Efter att ha tänt eld i ena änden av linan och placerat en vattenkokare i andra går han på den av publiken skapade linan och spelar fiol tills ena änden brister. Men är det elden eller vattenångan som får linan att brista? I denna interaktiva föreställning prövar han flera andra ”omöjliga” material att gå på, däribland fiskelina.

Bild för Cirkusslottet: Breaking Point, 2017-08-26, Cirkusslottet - Galapiats tält
  • Mer från Kulturhuset Finspång