Med utgångspunkt i Henrik Berggrens bok Sverige och kriget 1940-1942 samtalar han och Armémuseums museipedagog Anette Nyman om livet i det neutrala Sverige. Vi möter en rad kända och mindre kända svenskars skiftande livsöden i krigets skugga. Husmödrarna klipper ransoneringskuponger, biografsalongerna är utkylda men fullsatta, antinazister planerar flykt och swing är tidens melodi till mångas irritation.