Mets Livesäsong inleds med den kortare originalversionen av Musorgskijs mästerverk Boris Godunov från 1896. René Pape repriserar sin hyllade tolkning som den ryske tsaren. Operan är ett psykologiskt skådespel om människa och makt men innehåller också stora körpartier. Föreställningen utspelar sig mot bakgrund av det inbördeskrig som gått till historieböckerna som den ”stora oredan” på 1600-talet. Man brukar säga att om det är en opera som ska symbolisera Ryssland, så är det Boris Godunov.

Arrangör: Umeå Folkets Hus, Umeå Teaterförening & Norrlandsoperans vänner